Gwrando – Listen

Rydym wedi cynhyrchu dwy CD – One World One Chance yn 2008 a Degawd Llawn Gobaith – The First 10 Years Hopefully (a recordiwyd yn y cyngerdd i ddathlu dengmlwyddiant y cor yn 2016). Cysylltwch am wybodaeth bellach.

Gallwch gael blas ar rai o’r caneuon yr ydym yn eu canu yma.

We have produced two CDs – One World One Chance in 2008 and Degawd Llawn Gobaith – The First 10 Years Hopefully (which was recorded at the choir’s 10th anniversary concert in 2016). Please get in touch for more information.

This page give you a taster of the types of songs we sing.

In Dark Times: ein hymgais gyntaf ar recordio cân ‘gyda’n gilydd, ar wahân’ yn ystod pandemig Cofid-19 – our first attempt at recording a song ‘apart, together’ during the Covid-19 pandemic.

No somos Todos, Hay Una Mujer, Water is Life & Yma o Hyd (Gwyl Corau Stryd yn Kendal, 2017)

Down in the river (i gefnogi Standing Rock, 10 Rhagfyr 2016 / in support of Standing Rock 10 December 2016)

Mark My Words, Lives in the Balance, Sosban Fach (Gwyl Corau Stryd yng Nghaerlyr, 2016 / Street Choirs Festival 2016 in Leicester) 

We will rise

%d bloggers like this: