Archif – Archive

Haf 2017 / Summer 2017: Gŵyl Corau Stryd / Street Choirs Festival, KendalNo somos Todos (17:06), Hay Una Mujer (18:03), Water is Life (20:03), Yma o Hyd (23:27).

17 Mai / May 2017: Chelsea Manning yn rhydd o’r diwedd – braf cael dathlu rhywbeth am newid! / Chelsea Manning freed at last – great to be able to celebrate rather than demonstrate for a change! Three cheers for whistle-blowers!

10 Rhagfyr / December 2016: canu mewn cefnogaeth – er gwaetha’r gwynt / singing in support of Standing Rock despite the wind!

Haf 2016 / Summer 2016: Gŵyl Corau Stryd / Street Choirs Festival, LeicesterMark My Words, Lives in the Balance, Sosban Fach.

16 Chwefror / February 2016: aeth rhai o’r côr i gefnogi Upton Di-ffracio gan ddychwelyd mewn pryd i berfformio mewn digwyddiad codi arian ym Machynlleth yn y nos. A few choir members supported Frack Free Upton on 16 February 2016 – and managed to be back in Machynlleth to perform at the Refugee Post Turkey Tango fundraising in Machynlleth, raising over £3000.

13 Chwefror / February 2016: roedd y côr yn cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian i ffoaduriaid yn Amgueddfa Ceredigion (codwyd dros £1500) / we sang at a refugee fundraising event at Ceredigion Museum, which raised over £1500.

12 Chwefror / February 2016: plannu coeden heddwch yn Aberystwyth – Peace Tree Planting in Aberystwyth.

28 Tachwedd / Novermber 2015: roedden ni yno! We were there! Climate March Aberystwyth Rali Hinsawdd.

10 Hydref / October 2015: cefnogi Cyfeillion y Ddaear mewn protest yn erbyn ffracio / Stop Barclays Bank funding Fracking! We joined FoE in Aberystwyth.

4 Hydref 2015 / 4 October 2015: gwrthdystiad yng Nghynhadledd y Ceidwadwyr, Manceinion a chanu gyda’r Corau Ymgyrchu. / Tory conference demonstration, Manchester, singing from this songsheet with Campaign Choirs (1.30pm, corner of Peter Street and Deansgate).

Haf 2015 / Summer 2015: Gŵyl Corau Stryd / Street Choirs Festival, Whitby.

20 Mehefin / June 2015: rali yn erbyn tlodi / Anti-austerity march, Aberystwyth.

19 Mehefin / June 2015: Freedom from Torture – lansio grŵp lleol / launch of Aberystwyth group.

1 Hydref / October 2014: 12-2pm, Global Frackdown Day at the Senedd, Cardiff.

17 Medi / September 2014: The Other Western Front, Morlan, Aberystwyth.

3 Medi / September 2014: Seven Jewish Children:

30 Awst / August 2014: protest Na i Nato, Casnewydd, gyda’r Rhwydwaith Corau Ymgyrchu. Diolch i Marian Delyth am y lluniau. / No NATO Newport, singing with Campaign Choirs Network. Thanks to Marian Delyth for the photos.

Haf / Summer 2014: Gŵyl Corau Stryd / Street Choirs Festival, Hebden Bridge. Hyrwyddo’r ymgyrch Gwlân nid Arfau, tynnu sylw at sefyllfa’r ddi-gartref a chofio’r ifanc a fu farw yn y Rhyfel Mawr / Promoting Wool Against Weapons (Stitch by stitch), highlighting the plight of the homeless (Big Issue Seller) and, in the centenary year of the start of the First World War, remembering the loss of young lives (Cân Walter). 

29 Ebrill / April 2014: codi ymwybyddiaeth o sut y defnyddir y celfyddydau i wneud i gwmniau brwnt ymddangos yn lannach, Arddangosfa Llychlynwyr (noddwyd gan BP), Canolfan Celfyddydau Aberystwyth. Raising awareness of arts being used to whitewash dirty companies, Viking Exhibition (sponsored by BP.), Aberystwyth Arts Centre. Gwybodaeth bellach / More information: No Art For Oil & The Reclaim Shakespeare Company.

20 Gorffennaf / July 2013: Cyngerdd Nos Sadwrn, Gŵyl Corau, Aberystwyth / Street Choirs Festival in Aberystwyth, 2013, Saturday evening concert.

26 Mawrth / March 2011: Gorymdaith y TUC yn Llundain / TUC March in London.

6 Tachwedd / November 2009: Raise Your Banners, Bradford.

14 Mehefin / June 2009: canu gyda Billy Bragg yng Nghanolfan y Celfyddydau yn ystod ei daith i ddathlu streic y glowyr / With Billy Bragg on 14 June 2009 at Aberystwyth Arts Centre during his Miners’ strike anniversary tour.

7 Mawrth / March 2009: nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched / International Women’s Day, Machynlleth.

2 Ionawr / January 2009: cefnogi Gaza / ceasefire in Gaza, Aberystwyth.

Haf / Summer 2007: dyddiau cynnar, Gŵyl Corau Stryd, Manceinion / early days, first Street Choirs Festival.

%d bloggers like this: