Digwyddiadau – Events

Rydym yn ymarfer dros Zoom ar hyn o bryd am 6.00 bob nos Fercher. Croesewir aelodau newydd. Cysylltwch i wybod mwy.

We are rehearsing every Wednesday over Zoom. New members are always welcome. Please get in touch to find our more.

Canu Stryd – Street Sing

11.00-12.00, fel arfer Sadwrn ola’r mis / last Saturday of each month usually

Nid yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd oherwydd y pandemig.

Not possible at the moment due to the pandemic.

%d bloggers like this: