Home

Côr stryd yw Côr Gobaith sy’n canu dros heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a’r amgylchedd.

Arweinydd: Nest Howells

Ymarferiadau: 6-8, bob nos Fercher yn Neuadd Eglwys Llanbadarn.

Canu stryd: 11-12, bore Sadwrn ola’r mis (fel arfer y tu allan i Siop y Pethe).

Mae bob amser croeso i aelodau newydd. Ni chynhelir clyweliadau ac nid oes angen darllen cerddoriaeth (rydym yn dysgu trwy wrando).

Rydym yn aelodau gweithgar o’r Rhwydwaith Corau Ymgyrchu.

Cysylltwch os am ragor o wybodaeth.

Côr Gobaith (choir of hope) is a street choir that sings for peace, social justice and the environment.

Musical Director: Nest Howells

Rehearsals: 6-8, Wednesday evenings at Llanbadarn Church Hall.

Street sing: 11-12, last Saturday of the month (usually outside Siop y Pethe).

New members are always welcome. We don’t have auditions and we learn by ear – nobody is expected to be able to read music.

We are active members of the Campaign Choirs Network.

Please get in touch if you want more information.